Villkor

Introduktion

Detta köp regleras av följande standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Följande köpvillkor gäller för onlineförsäljning på https://sleekcph.com/se och gäller för privatkunder som är över 18 år och bosatta i Sverige. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som att de begränsar de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handel.

Om företaget

Webbplatsen ägs av Barberklingen ApS (Sleek Copenhagen), Hammerholmen 11K, 2650 Hvidovre, Danmark, DK-37496804, (”säljare”, ”vi”, ”oss”). Onlineköp på hemsidan är bindande när detta har bekräftats av både säljaren och den som anges som köpare i beställningen (”köpare”, du ”,” du ”,” din ”eller” din ”).

Företagsinformation:
Barberklingen ApS, ATT: Sleek Copenhagen
Hammerholmen 11K
2650 Hvidvore
Denmark

E-post: [email protected]

Avtalen

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen samt eventuella särskilt överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan uppgifterna har vad som särskilt avtalats mellan säljaren och köparen företräde, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning. Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan företag och konsumenter.

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren. Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg.

Det angivna priset för varan och tjänsterna är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla skatter och moms. Merkostnader som säljaren innan köpet inte har informerat om ska köparen inte stå för.

Ingående av ett avtal
Villkoren för prenumerationen gäller för alla våra prenumerationstyper. Ändringar av namn, adress, e-postadress eller betalningsinformation ska omedelbart meddelas skriftligen till Sleek Copenhagen på [email protected] via ditt konto på hemsidan eller som ett brev till adressen Sleek Copenhagen, Hammerholmen 11K, 2650 Hvidovre, Danmark. Du får ett kvitto på ditt prenumerationsavtal via e-post. Det går endast att köpa ett provpaket pr. person för 59 kr (normalpris). Då kostar de 118 kr per. st., som automatiskt faktureras vid upprepat köp av provpaket.

Ändring av abonnemangstyp
Avtalet gäller från den dag du ingår prenumerationsavtalet, och fortsätter tills du säger upp abonnemanget eller vid utebliven betalning. Abonnemanget kan sägas upp när du önskar det med omedelbar verkan, då du inte binder dig till något hos Sleek Copenhagen. Abonnemanget måste dock sägas upp innan vi har skickat den aktuella leveransen. Om du redan har fått leveransen måste du utnyttja ångerrätten. Uppsägning sker via ditt konto på hemsidan, via skriftlig förfrågan till [email protected] eller som ett brev till adressen Sleek Copenhagen, Hammerholmen 11K, 2650 Hvidovre, Danmark.

Betalning

Du kan betala med följande betalningsmetoder på sleekcph.com/se:

Kortbetalning
Kortbetalningar görs krypterade genom våra betalningspartners Quickpay och Klarna. Använder du kredit- eller betalkort vid betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas. Vi accepterar följande kort: VISA, VISA Electron, MasterCard och Maestro.

Klarna fakturabetalning
Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen anges på fakturan. För betalning med faktura är betalningstiden 30 dagar från den dag varan skickas från oss. För att kunna betala med faktura kräver vår betalningspartner ditt personnummer för att göra en kreditbedömning, samt att din beställning skickas till din folkbokförda adress i Folkregistret. Här kan du läsa Klarnas villkor för fakturabetalning.
Det tillkommer ingen fakturaavgift om du väljer att betala med Klarna Faktura. Om betalning uteblir tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt Klarnas regler och schablonavgifter. Om betalningen efter detta ändå inte sker skickas ärendet på inkasso till inkassobyrå, ytterligare kostnader kan då tillkomma.

När dras prenumerationsbetalningen?
Betalningen för din prenumeration dras när vi har skickat din beställning. I samband med att pengarna tas ut får du ett e-postmeddelande med information om beloppet och vad beställningen innehåller. Beloppet som kommer att dras blir det belopp som matchar den prenumerationslösning du valt. Pengarna kommer att dras den dag din beställning skickas, jfr det datum du skapade ditt abonnemang och det intervall du valt. Din beställning skickas alltid första vardagen efter att beställningen gjordes. Detta kommer även att gälla vid framtida mottagningar av våra prenumerationslösningar.

Betalning
Betalning dras från ditt betalkort samma dag som beställningen skickas från oss. Om betalning för prenumeration inte erhålls kan vi säga upp prenumerationsavtalet utan föregående meddelande.

Ändring av betalningsinformation på prenumerationen
Om du får ett nytt betalkort eller under andra omständigheter ändrar dina betalningsuppgifter är det viktigt att du även ändrar detta på din profil hos oss. Om du inte ändrar detta på din profil kommer vi inte att kunna dra av betalning för din beställning och därmed inte ta emot några varor. Om du är tveksam till detta är du välkommen att kontakta oss på [email protected]. Alternativt kan du radera din prenumeration och skapa en ny med rätt kortdata.

Ändringar av villkoren för prenumerationen

Ändringar av detta avtal, som kommer att vara till kundens fördel, inklusive pris- och avgiftssänkningar, kan göras av Sleek Copenhagen utan förvarning. Ändringar i detta avtal som inte är fördelaktiga för kunden, inklusive pris- och avgiftshöjningar, meddelas med ett varsel på minst 30 dagar.
För att skapa ett abonnemang hos Sleek Copenhagen måste du vara 18 år eller äldre. Om du är under 18 år måste du ha samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Om du inte meddelar oss annat innan det datum ändringarna träder i kraft, anses det som att du har godkänt ändringarna. Aktuella priser och prenumerationsvillkor finns på www.sleekcph.com.

Leverans

Din beställning levereras med PostNord till närmaste utlämningsställe/adress. Beställningar som görs på helger och helgdagar skickas vanligtvis nästa arbetsdag. Observera att vi inte levererar till

Leveringstid
Vår normala leveranstid är 2-7 arbetsdagar efter att din beställning har skickats. På varor som inte finns i lager är leveranstiden längre. I så fall dyker det upp på produktsidan / i varukorgen / i kassan. Om leveranstiden inte är angiven kommer vi att leverera varan till dig utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställningen från dig. Leverans sker när köparen, eller personens ombud, tagit över varan.

Fraktkostnad
Vi erbjuder fri frakt på alla beställningar.

Ingen beställning mottagen
Om leveransen inte stämmer överens med informationen på din orderbekräftelse, vänligen kontakta kundtjänst via e-post [email protected] eller på telefon 010-884 86 49. Vi kommer att undersöka ärendet så snart som möjligt, och om det har Om en fel har uppstått skickar vi rätt produkt eller återbetalar beloppet beroende på vad som är överenskommet och ev. Eventuell returfrakt och frakt för en ny vara betalas inte av kunden i sådana fall.

Försenad leverans
Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt reglerna i konsumentköplagen hålla inne. köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning från säljaren. Vid anspråk på försummelser bör underrättelsen av bevisskäl vara skriftlig (t.ex. e-post).

• Uppfyllelse – Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt oproportionerligt i förhållande till köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande. Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att föra fram fordran.

• Avbeställning – Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället, måste köparen uppmuntra säljaren att leverera inom rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande. Om varan levereras efter den av konsumenten fastställda tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråk göras inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

• Ersättning – Köparen kan kräva ersättning för en mindre förlust till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte skäligen kunde ha beaktats vid avtalets ingående, undvikits eller övervunnits följderna av.

Transportskador och risk
Sleek Copenhagen ansvarar för din beställning tills du fysiskt har tagit emot den. Om du får din beställning med synliga skador på förpackningar och/eller produkter ber vi dig kontakta kundtjänst så snart som möjligt, och utan onödigt dröjsmål, på e-post [email protected] eller på telefon 010-884 86 49. På samma sätt är det du som kund som ansvarar för paketet och produkterna vid en eventuell retur. Vi rekommenderar därför att du väljer ett fraktsätt där försändelsen kan spåras vid retur.

Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten kan köparen häva köpet av varan i enlighet med ångerrättslagen. Köparen ska meddela säljaren om utnyttjandet av ångerrätten inom 14 dagar från det att tidsfristen börjar löpa. Deadline inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen går ut på en lördag, allmän helgdag eller helgdag förlängs fristen till närmaste vardag.

Ångerfristen anses iakttagen om anmälan skickas innan tidsfristens utgång. Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och anmälan bör därför göras skriftligen (blankett för ångerrätt, e-post eller brev).

Uppsägningstiden börjar löpa:

  • Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna mottagits.
  • Om ett abonnemang säljs, eller avtalet innebär regelbunden leverans av identiska varor, löper fristen från dagen efter att första försändelsen mottagits.
  • Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att den sista leveransen mottagits.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte före avtalets ingående uppger att det finns en ångerrätt och en standardiserad ångerblankett. Detsamma gäller vid bristande information om villkor, tidsfrister och rutiner för att utöva ångerrätten. Om näringsidkaren lämnar informationen under dessa 12 månader löper ångerfristen fortfarande ut 14 dagar efter den dag då köparen fick informationen.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att meddelande om användning av ångerrätten har lämnats. Säljaren står för de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat avtalats. Säljaren kan inte fastställa en avgift för köparens utnyttjande av ångerrätten.

Köparen kan prova eller testa varan på ett ansvarsfullt sätt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion utan att ångerrätten förfaller. Om provning eller provning av varan går utöver vad som är försvarligt och nödvändigt kan köparen stå för varans eventuella reducerade värde.

Återbetalning
Säljaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen och senast 14 dagar från det att säljaren underrättats om köparens beslut att utöva ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalning tills vederbörande tagit emot varan från köparen, eller tills köparen har lämnat in dokumentation om att varan har återlämnats. Återbetalning sker alltid till samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga beställningen, om inte annat särskilt avtalats.

Retur
Vid retur, vänligen informera kundtjänst via e-post till [email protected]. Vänligen ange ordernummer och anledning till retur i e-post.

Alla mottagna produkter som du vill ha återbetalning för måste returneras av dig. Produkter som du vill returnera ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att avbryta eller tills vi har fått bevis på att produkterna har skickats från dig, beroende på vilket som är det tidigaste.

Du returnerar Produkterna genom att skicka dem (inklusive retursedel, kvitto eller annat bevis för ditt köp) till följande adress: Sleek Copenhagen, Hammerholmen 11K, 2650 Hvidovre, Danmark. Vi kommer att be dig stå för returfrakten. Som kund ansvarar du för att produkterna kommer till oss i gott skick. Du måste därför förpacka produkterna på ett sätt som säkerställer att produkterna inte skadas under transporten. Vi rekommenderar att du skickar varorna i originalförpackning eller motsvarande. Vi tar inte emot paket som skickas till utlämningsstället eller per postorder.

På grund av hygieniska skäl gäller ångerrätten inte om förseglingen av varan är bruten. Se därför till att tätningen är intakt när du skickar tillbaka något till oss.

Du kan inte utöva din ångerrätt genom att underlåta att hämta en beställning som har skickats och är klar för avhämtning på utlämningsstället. Vid ej uthämtade paket debiteras en avgift på 50 SEK som dras av från totalbeloppet.

Byta
Produkter köpta på sleekcph.com/se kan inte bytas.

Returadresse
Sleek Copenhagen
Hammerholmen 11K
2650 Hvidovre
Denmark

Klagorätt

Om det föreligger ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att den upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet. Köparen har alltid klagat i tid om det sker inom 2 månader. från att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om varan eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationstiden fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller villkor på köparens sida kan köparen enligt reglerna i konsumentköplagen hålla inne köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kravpris nedsättning, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren.

• Rättelse eller omleverans – Köparen kan välja mellan att göra anspråk på felet eller korrigera leverans av liknande varor. Säljaren kan ändå motsätta sig köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller säljaren orsakar oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans ska ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

• Prisavdrag – Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte rättas eller returneras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för det kan prisavdraget i stället sättas lika med felets betydelse för köparen.

• Ångerrätt – Om varan inte har reparerats eller returnerats kan köparen även häva köpet när felet inte är obetydligt.

Om du har fått en defekt eller felaktig produkt, vänligen kontakta vår kundtjänst på e-post [email protected] eller på telefon 010-884 86 49, så hjälper vi dig vidare och hitta en lösning på problemet.

Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva hävning av avtalet och kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även att kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor, beroende på omständigheterna.

• Uppfyllelse
Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar oskäligt länge med att föra fram kravet.

• Ångerrätt
Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger en väsentlig försummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan fortfarande inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

• Dröjsmålsränta vid försenad betalning / inkassoavgift

Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till inkasso. Köparen kan då hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

Personlig information

Ansvarig för behandlingen av insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat får säljaren enligt personuppgiftslagen endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

Läs mer i vår Integritetspolicy.

Klagomål och tvister

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter. Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.